5.9 SANĀKSMES UN PASĀKUMI
SANĀKSMJU UN PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA

Sanāksmju un pasākumu organizēšana
Ja Jūs vēlaties kādā no mūsu viesnīcām organizēt sanāksmi vai pasākumu vai, ja Jūs vēlaties uzzināt par iespējām rīkot šāda veida pasākumus, Jūs varat sazināties ar mums. Savāktie personas dati tiks apstrādāti nolūkā izpildīt Jūsu pieprasījumu organizēt sanāksmi vai pasākumu.

Apstrādāto datu kategorijas:
– adrese;
– e-pasta adrese;
– vārds/uzvārds;
– tālruņa numurs.

Datu avots
Tieši no Jums pasākuma rezervēšanas brīdī.

Datu apstrādes pamatojums
Atkarībā no tā, vai Jūs sazinājāties ar mums savā vai uzņēmuma vārdā:
– datu apstrāde ir vajadzīga, lai varētu noslēgt un izpildīt līgumu.

Datu saņēmēji:
– Jūsu izvēlētā viesnīca;
– citas iesaistītās SEMARAH HOTEL MANAGEMENT struktūrvienības;
– IT pakalpojumu sniedzēji.