5.7 IZLOZES (TAI SKAITĀ SOCIĀLAJOS TĪKLOS)

Jums ir tiesības piedalīties mūsu rīkotajās izlozēs klātienē vai sociālajos tīklos. Personas dati, kuri tiek apkopoti izlozes vajadzībām tiek dzēsti tiklīdz izloze ir noslēgusies un pasludināts tās uzvarētājs.

Apstrādāto datu kategorijas:
Konkrētā sociālā tīkla profila informācija un/vai anketā sniegtā informācija.

Datu avots:
Tieši no attiecīgā sociālā tīkla profila un/vai anketā sniegtā informācija.

Datu apstrādes pamatojums:
Mūsu rīkotās izlozes izsludināšanas laikā iegūtā piekrišana.

Datu saņēmēji:
– citas iesaistītās SEMARAH HOTEL MANAGEMENT struktūrvienības;
– IT pakalpojumu sniedzēji.