5.2 KREDĪTLIMITA ATSKAITE

Lai nodrošinātu, ka visi viesi samaksā par uzturēšanos viesnīcā, katram viesim ierodoties tiek lūgts uzrādīt kredītkarti un veikt priekšapmaksu. Lai nodrošinātu, ka uzturēšanās laikā Jūs nepārsniegtu savu kredītlimitu, mēs reizi dienā sagatavojam kredītlimita atskaiti, lai pārbaudītu, vai nav pārsniegts Jūsu kredītlimits. Kredītlimita atskaites var ietvert Jūsu personas datus.

Apstrādāto datu kategorijas:
– ierašanās un izbraukšanas datums;
– vārds/uzvārds;
– maksājumu kartes veids, numurs un derīguma termiņš.

Datu avots:
Atkarībā no izmantotā rezervēšanas kanāla:
– tieši no Jūsu aizpildītās rezervācijas veidlapas;
– no Jūsu izmantotā tiešsaistes rezervēšanas kanāla;
– no Jūsu ceļojumu aģentūras;
– no mūsu klientu apkalpošanas dienesta;
– no konkrētās viesnīcas, kurā Jūs tieši rezervējāt numuru;
– tieši no Jūsu viesnīcas reģistrācijas kartes.

Datu apstrādes pamatojums:
Datu apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu mūsu leģitīmās intereses, piemēram, lai nepieļautu pakalpojuma izmantošanu bez maksas.

Datu saņēmēji:
– citas iesaistītās SEMARAH HOTEL MANAGEMENT struktūrvienības;
– IT pakalpojumu sniedzēji.